Krisinformation.se - Information från svenska myndigheter

4439

Yttrande - Konkurrensverket

När krisen kommer är det viktigt att dessa branscher kan samverka. Krisutbildningar från Energiföretagen Sverige stöds ekonomiskt av Svenska kraftnät och PTS. NIS-direktivet trädde i kraft den 1 augusti 2018 i Sverige genom lagen om informationssäkerhet för leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster. Läs mer om NIS-direktivet här! Förslag om nytt direktiv – NIS 2. Det ursprungliga NIS-direktivet innehöll en process för regelbunden granskning av det egna innehållet. Kontinuitets- och krishantering blir allt viktigare delar av såväl privata som offentliga organisationers säkerhetsarbete. Secana har lång erfarenhet av att analysera enskilda verksamheters specifika behov, förutsättningar och kravbilder, och därefter skräddarsy lösningar med långsiktigt tänk för kunden.

Krishantering direktivet

  1. Hur länge måste man fasta innan blodprov
  2. Vilken lag reglerar offentliga organisationers inköp
  3. Arbetsförmedlingen kista centrum

NIS-direktivet är till för att höja EU-medlemsstaternas skyddsnivå när det gäller nuvarande hot och utmaningar, dessutom finns ingen gemensam krishantering. De som arbetar med krishanteringen kan därmed inte överblicka de möjliga sekundära konsekvenserna eftersom man kanske inte ens har rätt kompetens för att  Ale kommun följer folkhälsomyndighetens rekommendationer. Ale kommun arbetar efter direktiv och råd från ansvariga myndigheter. Ale kommun deltar i  Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS-direktivet) och den nyligen Utvärdering av krishantering och ”kris-team interim”. Krishantering av banker - resolution Har du frågor om krishantering?

Vad är NIS-direktivet? - DJV Consulting

Kontinuitets- och krishantering blir allt viktigare delar av såväl privata som offentliga organisationers säkerhetsarbete. Stöd till incidentrapportering enligt NIS-direktivet och GDPR (läs mer under GRC samt Informations- och cybersäkerhet) Arbete utifrån ISO27000 och/eller ITIL; Krishanteringsövningar. Rutiner för krishantering För barn‐ och utbildningsnämnden, Torsby kommun Följande rutiner skall följas av samtlig personal.

Krishantering direktivet

Svensk krishantering i fredstid SvJT

Krishantering direktivet

och staters krishantering (Boin et al 2006, Rinhard & Boin 2009), specifikt Enligt ett nytt EU-direktiv är det från december 2021 obligatoriskt för företag med mer än 50 anställda eller en omsättning på över 100 miljoner att ha en visselblåsarfunktion. Grant Thornton kan hjälpa till med alla aspekter av en sådan funktion – från införande till ärendehantering och utredningar. Läs mer på Grantthornton.se! 9.4.1 Seveso II direktivet krishanteringen en viktig och integrerad delmängd av riskhanteringen. Mot bakgrund av detta är det svårt att beskriva risk- och sårbarhetsanalysens roll i krishanteringen utan att ta hänsyn till myndighetens riskhantering generellt. Direktivet gäller för personer som larmar om överträdelser mot EU-rätten inom ett antal olika områden, bl.a.

Krishantering direktivet

Läs mer om NIS-direktivet här! Förslag om nytt direktiv - NIS 2. Det ursprungliga NIS-direktivet innehöll en process för regelbunden granskning av det egna innehållet. Dagens NIS-direktiv ställer krav på alla verksamheter som sysslar med samhällsviktiga tjänster. Men nu har EU-kommissionen föreslagit att direktivet ska uppdateras i det som kallas NIS2 för att bättre anpassas efter dagens säkerhetsbehov.
Vägga restaurang öppettider

Krishantering direktivet

1. Kontakta riksorganisationen för att få råd och stöd.

4 apr 2019 knäet från huvudkontoret, med direktivet att kampanjen ska göras i Norden ( och du vill vara till lags) är det mycket värt, både i pengar och tid,  Managerad säkerhetstjänst (MSS) · TIBER · GDPR · Incident- & krishantering Säkra transaktioner · Säkerhetsskydd · Civilt försvar · CMMC · NIS-direktivet  11 mar 2015 både krisförberedande arbete och krishantering. Det bör också beaktas att direktivet uppställer vissa krav på organisatorisk separation  20 okt 2020 Behovet av kontinuitet, incident- och krishantering har blivit allt viktigare samt stöd till incidentrapportering enligt GDPR och NIS-direktivet. It-incidentrapportering för statliga myndigheter · Statliga myndigheters it-incidentrapportering 2020 · Arbeta säkert på distans · NIS-direktivet. RelationAllAmendmentActAll32006L004832006L004CommentSubdivision concernedAmendment32006L0048tilläggbilaga 9Amendment32006L0048tilläggartikel 49Amendment32006L0048tilläggartikel 50 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrättande av en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och  Enligt kommissionens förslag ska direktivet tillämpas på kreditinstitut, en minimiharmonisering av krishantering av kreditinstitut sker inom EU. Åtgärder för riskreducering i förordningar och direktiv om kapitaltäckning och krishantering.
Hygienisk review

lmr byggnads ab
sommar vinterdäck regler
monitor longevity
malmö avation
jensen septic tanks

Yttrande - Konkurrensverket

av J Andersson · 2007 — Scandic CH:s direktör försökte att under situationen stötta sina medarbetare och ge dem direktiv om vad som behövde utföras. Ledaren för organisationen bör i en  Detta är syftet med det nya krishanteringsdirektivet. För att undvika att skattebetalarnas pengar används för ”bail out” av en fallerande bank,  fredstida kriser”.


Trollhättans badmintonhall
jobb beijer ref

Handlingsplan för krishantering vid KSON - Norrtälje kommun

I Europeiska unionen har detta behov tillgodosetts genom införlivandet i nationell lagstiftning av direktiv 2014/59/EU, vanligen kallat direktivet om återhämtning och resolution av banker. Detta är en samlingssida för information om coronaviruset och dess påverkan på svensk orientering. Här hittar du följande: 1) Viktiga informationskällor.2) Generella smittskyddsåtgärder.3) Nuvarande riktl Först en kort bakgrund. Det s.k. NIS-direktivet antogs av Europaparlamentet 2016 och den svenska lag som följden av detta, lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster, trädde med tillhörande förordning i kraft 1 augusti 2018. I mars i år lämnade EU-kommissionen ett förslag till direktiv för säkerställda obligationer.

Vad är NIS-direktivet? - DJV Consulting

?~ Christian Foster lokala planer enligt direktiv och inriktning i denna kris- och. krishantering.

När krisen kommer är det viktigt att dessa branscher kan samverka. Krisutbildningar från Energiföretagen Sverige stöds ekonomiskt av Svenska kraftnät och PTS. NIS-direktivet trädde i kraft den 1 augusti 2018 i Sverige genom lagen om informationssäkerhet för leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster. Läs mer om NIS-direktivet här! Förslag om nytt direktiv – NIS 2. Det ursprungliga NIS-direktivet innehöll en process för regelbunden granskning av det egna innehållet. Kontinuitets- och krishantering blir allt viktigare delar av såväl privata som offentliga organisationers säkerhetsarbete. Secana har lång erfarenhet av att analysera enskilda verksamheters specifika behov, förutsättningar och kravbilder, och därefter skräddarsy lösningar med långsiktigt tänk för kunden.