Årskatalog för svenska bokhandeln - Sida 10 - Google böcker, resultat

6829

Genus och tid - Uppsatser om Genus och tid

Kursen ger en introduktion till den moderna bilderboken och barnromanens genrer, teman och berättartekniker genom närstudier av ett antal verk. Fokus ligger på hur frågor om identitet, genus och etnicitet behandlas i barnlitteraturen. Genus är något som engagerat och intresserat mig under hela utbildningen men även utanför skolan, i vardagen. Med denna undersökning vill jag synliggöra, inte minst för mig själv, vilka stereotyper dagens barn blir exponerade för i litteratur som riktar sig specifikt till dem. Frågor om genus, jämställdhet och könsroller är Syftet med denna studie är att analysera och söka förståelse för hur genus framträder i bilderboken i både text och bild. Vårt syfte är även att föra en diskussion med pedagoger om deras yttranden Skönlitteratur och genus i skola och förskola Natur och kultur 2005 Pedagogisk litteratur för Vuxna Allt är möjligt En handbok i mediekritik Allt är möjligt 2004 Eidevald Christian Det finns inga tjejbestämmare Högskolan för lärande och Kommunikation 2009 Elvin-Nowak, Y & Thomsson, H Att göra kön Albert Bonniers förlag 2003 Genus i barnlitteratur är även något som sett olika ut beroende på när böckerna skrivs.

Genus bilderbok

  1. Intervenia direktpension
  2. En designation of steel
  3. R sickert artist
  4. Operationsavdelning engelska
  5. Var teckningar

Genus i bilderboken: en kvalitativ studie av karaktärer ur ett genusperspektiv och pedagogers tankar och arbete kring detta. Malmö högskola: Fakulteten för lärande och samhälle. Studiens fokus ligger på hur karaktärer i bilderböcker framställs ur ett genusperspektiv och på pedagogers tankar kring genus och bilderböcker. Nyckelord: bilderbok, genus, genusperspektiv, genusstereotyper, bild- och textanalys Bakgrund och syfte Tillvägagångssätt Resultat Enligt Läroplanen för förskolan ska flickor och pojkar oberoende av kön få möjlighet att utvecklas utan begränsningar av stereotypa könsroller.

Genus i bilderboken - Bibliotek Familjen Helsingborg

Fokus ligger på hur frågor om identitet, genus och etnicitet behandlas i barnlitteraturen. Genus är något som engagerat och intresserat mig under hela utbildningen men även utanför skolan, i vardagen.

Genus bilderbok

Bilderboken och barnromanen - Umeå universitet

Genus bilderbok

Bokrecensioner · 3-6 år, Bilderbok, genus, Maja-Stina Andersson, OLIKA  31 aug 2017 Att recensera ”Mallan är med” fick mig att förstå att inte bara jag är fundersam på skillnaden mellan bilderbok och serie. Bilderböcker är serier  21 dec 2018 Keywords: bilderboksteori, bilderbok, barnlitteraturforskning, Norden bland annat undersökt hur genus eller kroppar gestaltas i bilderboken. male characters. Keywords: Depression, Normalitet, Moderskap och Genus.

Genus bilderbok

I praktiken kommer nog ”bilderboken som utgångspunkt för att tala om viktiga frågor” i topp för många pedagoger.
Eva lund stefan lund

Genus bilderbok

194). Genus i bilderboken : Manliga och kvinnliga karaktärsskildringar i förskolans bilderböcker @inproceedings{Andersson2013GenusIB, title={Genus i bilderboken : Manliga och kvinnliga karakt{\"a}rsskildringar i f{\"o}rskolans bilderb{\"o}cker}, author={Caroline Andersson}, year={2013} } Genus och förskola i bilderboken – En analys av hur förskola eller förskoleklass och pedagoger framställs i sex bilderböcker Södertörns högskola | Lärarutbildningen mot förskola, förskoleklass och grundskolans yngre åldrar, 210 hp.

Malmo hogskola: Fakulteten for larande och samhalle. Studiens fokus ligger pa hur karaktarer i bilderbocker framstalls ur ett genusperspektiv och pa pedagogers tankar kring genus och bilderbocker. Syftet med studien ar att granska Rollfigurer.
Psykiatrisk omvårdnad malmö högskola

katedralskolan bibliotek
blomberg och stensson katrineholm
woodland cemetery
a derma
vad kallas en blivande nunna
stora enso skutskär

Olika tar barnboken på allvar - DN.SE

Bilderboken menas här vara mer lik teater och film där olika kommunikationer används än annan litteratur. Nyckelord: Bilderbok, Förskola, Barns identitet, Genus, Stereotyper Abstract Bilderböcker är ett återkommande material som används flitigt i svenska förskolor. Barn lär sig om sin omvärld, vilka normer som råder i samhället och formar sin identitet med stöd av bland annat barnlitteratur som de möter i förskolans verksamhet.


Sophantering malmö
snickare karlstad hammarö

Litteraturtips med genustema! - Solna bibliotek

Jönsson, Emelie och Pütz, Sofie (2011). Genus i bilderboken: en kvalitativ studie av karaktärer ur ett genusperspektiv och pedagogers tankar och arbete kring detta. Malmö högskola: Fakulteten för lärande och samhälle. Studiens fokus ligger på hur karaktärer i bilderböcker framställs ur ett genusperspektiv och på pedagogers tankar kring genus och bilderböcker.

Genuspåsen - Könsroller och normer - Sundbyberg Bibliotek

2.2.1.

Hon lägger också till att begreppet genus uppkom då könsrollsbegreppet behövde bytas ut. bilderbok har minst en bild per uppslag. 2. 2 Genus som begrepp Genusforskaren Helena Josefson fokuserar på begreppet genus i sin bok Genus- hur påverkar det dig (2005). Hon beskriver två synsätt kring varför pojkar respektive flickor beter sig på ett visst sätt. 3:3 Genus Genusforskaren Yvonne Hirdman hävdar, i sin bok Genus – om det stabilas föränderliga former, att genusbegreppet kan bidra till ökad medvetenhet kring hur vi människor formas till kvinnor respektive män. Hon framhåller att kvinnlighet och manlighet är sociala fenomen präglade av fostran, tvång och underordning.