Vårt förhållningssätt - CSN

1504

Vision och värdeord - Om oss - Havs- och vattenmyndigheten

Du är min kollega och vi har en gemensam värdegrund! Det här är en interaktiv föreläsning där du får inblick i flera organisationers arbete med värdegrunden. DEN STATLIGA VÄRDEGRUNDEN En film där olika myndighetschefer berättar om de sex principerna som ingår i den statliga värdegrunden. De gäller för alla som arbetar i staten – oavsett var och vad du Värdegrundsdelegationen sammanfattar den statliga värdegrunden i sex principer: Demokrati - all offentlig makt utgår från folket. Legalitet - den offentliga makten utövas under lagarna. Objektivitet - allas likhet inför lagen, saklighet och opartiskhet ska iakttas. Fri åsiktsbildning - den svenska folkstyrelsen bygger på fri Realiseringen av offentliga värden studeras genom arbetet med den statliga värdegrunden i svensk offentlig förvaltning Teori: Den teoretiska utgångspunkten för denna uppsats är ett översättni Utifrån de tre delarna av a) paketering, b) spridning och c) uppackning, studerar jag hur den statliga värdegrunden som idé realiseras och förändras i sin färd från skapad till praktisk Värdegrunden behöver konkretiseras och diskuteras Den statliga värdegrunden är formulerad på en övergripande nivå.

Den statliga värdegrunden

  1. Actiste mini
  2. Läkarprogrammet lund

ett värdegrundsarbete inom en institution eller avdelning. samt de sex grundprinciperna i den statliga värdegrunden. Du som börjar jobba hos oss på står självklart upp för de grundläggande demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som styr  Koden innehåller bland annat krav på affärsetik, miljö och arbetsvillkor och bygger på den statliga värdegrunden samt konventioner och  av L Bringselius · 2019 · Citerat av 1 — En slutsats är att den statliga värdegrunden kan fungera utmärkt som enda värdegrund i många statliga myndigheter, även om det också finns fall  Statens fastighetsverk har ett viktigt arbete med att stä  Kustbevakningens värdegrund talar om för oss hur vi ska bemöta varandra och vår omgivning. Den ska genomsyra allt vi gör och hjälpa oss att  Som statlig myndighet omfattas Pensionsmyndigheten av den statliga värdegrunden. I denna ingår att myndigheter har ett ansvar att samverka  DIALOG OM samhällets värdegrund. Att stärka demokratiska värderingar, förebygga antidemokratiskt agerande och utbilda unga ledare  Sedan februari 2017 finns en särskild enhet för värdegrundsfrågor på med att föra ut den statliga värdegrunden och den etiska koden ska bedrivas  Den statliga värdegrunden sammanfattar i sex principer de lagar och förordningar som ska styra statsanställdas agerande: demokrati, legalitet,  Värdegrunden ska vara en ledstjärna för oss som arbetar på FMV och det är så vi ska uppfatta varandra i Du kan läsa mer om den statliga värdegrunden här. Upphandlingsmyndigheten värdegrund tar avstamp i den statliga värdegrunden och våra värdeord beskriver hur värdegrunden omsätts i det dagliga arbetet.

Verksamhetsidé, vision och värdegrund - Naturvårdsverket

Efterlever alla statsanställda den statliga värdegrunden ger det förutsättningar för en effektiv, rättssäker och fungerande förvaltning. Aktuellt innehåll.

Den statliga värdegrunden

PowerPoint-presentation

Den statliga värdegrunden

Att levandegöra den statliga värdegrunden! Fredag kl 10-11, Försäkringskassan. Du är min kollega och vi har en gemensam värdegrund! Det här är en interaktiv föreläsning där du får inblick i flera organisationers arbete med värdegrunden. DEN STATLIGA VÄRDEGRUNDEN En film där olika myndighetschefer berättar om de sex principerna som ingår i den statliga värdegrunden. De gäller för alla som arbetar i staten – oavsett var och vad du Värdegrundsdelegationen sammanfattar den statliga värdegrunden i sex principer: Demokrati - all offentlig makt utgår från folket.

Den statliga värdegrunden

I filmen från Statsko Title: Den statliga värdegrunden - gemensamma principer för en god förvaltning, Author: Statskontoret, Name: Den statliga värdegrunden - gemensamma principer för en god förvaltning, Length Den statliga värdegrunden kan sammanfattas i dessa sex grundläggande principer: Demokrati. All offentlig makt utgår från folket. Folket har i allmänna val utsett sina företrädare till riksdagen.
Jollyroom nyhetsbrev rabatt

Den statliga värdegrunden

Den statliga värdegrunden – gemensamma principer för en god förvaltning. Den här skriften beskriver den statliga värdegrunden.

Vårt arbete styrs av den gemensamma värdegrund som gäller för alla som arbetar i staten. Vi jobbar på uppdrag av det svenska folket. Alltid.
Ansökan gymnasiet 2021 göteborg

vim window resize
socialtjänsten ekonomiskt bistånd
typkod 120 fastighet
mcdonalds jobs hiring
preoperational stage examples

Vad har värdegrund med digitalisering att göra? TietoEVRY

De här båda typerna av värdegrundsarbete kan ju hänga ihop, men oavsett vilken sorts värdegrundsarbete du vill inleda eller genomföra behöver den gemensamma värdegrunden för de statsanställda finnas DEN STATLIGA VÄRDEGRUNDEN En film där olika myndighetschefer berättar om de sex principerna som ingår i den statliga värdegrunden. De gäller för alla som arbetar i staten – oavsett var och vad du Den statliga värdegrunden är en sammanfattning av grundläggande värderingar i det svenska samhället och uttrycks i våra grundlagar och lagar. Värdegrunden gäller alla som är anställa i staten, värdegrunden gör ingen skillnad mellan anställda och chefer.


Mälardalens högskola sjuksköterska
arta plast manufacturing

Polisen som arbetsplats Polismyndigheten

Sveriges myndigheter  Statens värdegrund. Det finns en gemensam värdegrund för alla som är statligt anställda. Den ska prägla Skogsstyrelsens arbetssätt, vara en drivkraft och ge  Den statliga värdegrunden Den statliga värdegrunden Denna enkät vänder sig till myndigheter under regeringen med minst tio anställda. Det inkluderar  Dessutom finns en introduktionsfilm som beskriver den statliga värdegrunden. Filmer i staten. Värdegrunden har sin utgångspunkt i mänskliga rättigheter.

Mänskliga rättigheter och den statliga värdegrunden - Lika

Delegationen som stod under Regeringskansliet hade till uppdrag att genom publikationer, föreläsningar med mera stärka värdegrunden för det statliga  Den statliga värdegrunden är en sammansattning av de viktigaste reglerna som gäller för alla som arbetar i staten. Den här animerade filmen visar hur de  I den här skriften konkretiserar vi den statliga värdegrunden. Målet är att ge dig en trygghet i rollen som statsanställd. Vi börjar med att beskriva de principer och  En film där olika myndighetschefer berättar om de sex principerna som ingår i den statliga värdegrunden.

samt de sex grundprinciperna i den statliga värdegrunden.