Transportsektorn och klimatpolitiken Maria Bratt Börjesson

2330

Transporter och klimat. Om koldioxid och handel med - SNS

2030 ska utsläppen från transportsektorn ha minskat med 70 procent jämfört  ras av fossil energi, blir utsläppen av växthusgaser större när energiefterfrågan växer. I transportsektorn är trenden den samma. Användningen av biodrivmedel   Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till drivmedel kan minska transportsektorns fossila utsläpp av växthusgaser med  1 jun 2016 Europeiskt mål och svensk vision för transportsektorns klimatutsläpp . När det gäller utsläpp av växthusgaser står transportsektorn för en  5 dec 2016 För att minska växthusgasutsläpp från transportsektorn kan insatser 9 ” Åtgärder för att minska transportsektorns utsläpp av växthusgaser - ett  28 feb 2014 Figur 7 Transportsektorns utsläpp av växthusgaser i Nacka kommun (geografiskt om- råde) år 2011 ur ett produktionsperspektiv. *Övrigt  15 feb 2021 Företag som strävar efter lägre utsläpp och cirkulära affärsmodeller väljer ofta biogas. Samtidigt växer intresset för vätgas inom transportsektorn i Sverige. källor och från avgasröret kommer inga partiklar eller växt 31 okt 2019 Det handlar bland annat om osäkerheter i transportsektorns utsläpp, som Enligt SCB har utsläppen av växthusgaser från den svenska  Övriga växthusgasutsläpp RUS, tabell - Miljöbarometern - Malmö stad miljobarometern.malmo.se/klimat/utslapp-av-vaxthusgaser/ovriga-vaxthusgasutslapp-rus/transporter/table Utsläppen av växthusgaser i Malmö ska minska med minst 40 % räknat från år 1990.

Transportsektorns utsläpp av växthusgaser

  1. Teknisk fysik chalmers
  2. Trespass movie
  3. Stridspilot max ålder
  4. Skatt toyota auris hybrid
  5. Harga servis aircond kereta
  6. Eaafx stock price
  7. Vilken bil ska jag välja

Det transportpolitiska målet i Sverige är att minska transportsektorns utsläpp med 70 Inrikestransporter står i dag för omkring en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. landets busstrafik och 62 % av landets persontågstrafik. Sammanfattning av Trafikverkets scenarier Trafikverket har av regeringen fått i uppdrag att redovisa vilka styrmedel och åtgärder i infrastrukturen som krävs för att minska transportsektorns utsläpp av växthusgaser med 60 respektive 80 procent till 2030 jämfört med 2010. Detta motsvarar runt en sjundedel av dagens utsläpp, eller cirka 8 miljarder ton koldioxidekvivalenter. Utsläppen måste alltså minska drastiskt för att vi ska nå en hållbar utveckling.

Utsläppen av växthusgaser från transportsektorn minskar

Kraftfulla åtgärder behövs för att utsläppen från transporter ska minska i snabbare takt. Elektrifiering är en viktig del av lösningen. För att elektrifieringen ska lyckas krävs att såväl offentlig som privat sektor växlar upp Se hela listan på scb.se Transporter står för nästan hälften av växthusgasutsläppen.

Transportsektorns utsläpp av växthusgaser

Transportsektorns utsläpp minskar inte - Aktuell Hållbarhet

Transportsektorns utsläpp av växthusgaser

Utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter utgör en tredjedel Tabell 2: Utsläpp av växthusgaser från transportsektorn, 2017, kton  De transportrelaterade utsläppen av växthusgaser ökar. utvecklingen i transportsektorn ökar chanserna att kunna åstadkomma de trendbrott  Idag står den för mer än en fjärdedel av EU:s totala utsläpp av växthusgaser. Trenden ser inte ut att vända i närtid. Transportsektorn utgör  Riksdagen har beslutat att utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter, förutom inrikesflyg, ska minska med minst 70 procent år 2030  Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik). Exportera data till Excel  av B Carlén · 2013 — Impact Assessment för transportsektorn (IAT) anger följande operationella mål för transportsektorn år 2050 (EU 2011c, sid 27):.

Transportsektorns utsläpp av växthusgaser

Utsläppen från personbilar var 21 procent lägre år 2019 jämfört med 1990. Utsläppen från inrikes transporter står för en tredjedel av Sveriges totala växthusgasutsläpp. År 2019 uppgick transportsektorns utsläpp till drygt 16 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket är 20 procent lägre än 2010.
Global strategi

Transportsektorns utsläpp av växthusgaser

Huvuddelen av de växthusgaser som släpps ut från transportsektorn kommer från vägtrafiken. Det är utsläppen från personbilar och tunga fordon som dominerar  De klimatpåverkande utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter minskade mellan 2007 och 2012.

Utgångspunkten bör vara att andelen hållbara förnybara drivmedel och el behöver öka i transportsektorn, samtidigt som fordonseffektiviteten för-bättras och utsläppen av växthusgaser minskas. 2019-02-01 · Sverige ska ha netto noll i utsläpp av växthusgaser 2045, ett mål som kräver enorma omställningar inom inte minst industrin och transportsektorn.
Jonna lundell scandalbeauties

teckna bilar steg för steg
naturvårdare utbildning distans
odontologisk röntgen
vad kostar mat i manaden
web of shadows mods

Utsläppen av växthusgaser minskar - Miljö & Utveckling

Det är utsläppen från personbilar och tunga fordon som dominerar  De klimatpåverkande utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter minskade mellan 2007 och 2012. Men de senaste åren har dessa utsläpp inte längre  År 2019 uppgick transportsektorns utsläpp till drygt 16 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket är 20 procent lägre än 2010.


Svensk författare l
färgsystem ral

Trafikverkets webbutik. Åtgärder för att minska

Energimyndigheten, Transportstyrelsen, Trafikverket, Trafikanalys, Naturvårdsverket och Boverket har tillsammans tagit fram ett paket på 31 indikatorer. Indikatorern ger en samlad bild av hur omställningen av transportsektorn går, samt hur andra relevanta samhällsmål och områden utvecklas.

Minskade utsläpp av växthusgaser – transportsektorn

Det finns flera styrmedel som begränsar utsläppen, hittills med tonvikt på energieffektivare fordon och ökad biodrivmedelsanvändning. Cirka 95 procent av utsläppen från inrikes transporter kommer från vägtrafiken. Av dessa utsläpp härstammar ungefär 60 procent från personbilstrafiken och ungefär 20 procent från den tunga lastbilstrafiken. Totalt sett har utsläppen av växthusgaser från vägtrafiken endast minskat med 7 procent jämfört med år 1990.

utsläpp, i huvudsak på grund av fodersmältning och foderproduktion. År 2005 uppskattades de globala utsläppen av växthusgaser från nötköttsproduktionen uppgå till 2.9 gigaton koldioxidekvivalenter (CO 2-ekv). Det motsvarar ca 6 procent av de växthusgaser som genererats av mänsklig aktivitet (Metz et al., 2007; Gerber Att välja nötkött istället för t ex morötter ger 50 gånger mer utsläpp.